Gamle protokoller

Tidligere styreprotokoller:

Protokoller styret – 2009

Protokoller styret – 2010

Protokoller styret – 2011

Protokoller styret – 2012

Protokoller styret – 2013

Protokoller styret – 2014

Protokoller styret – 2015

Protokoller styret – 2016

Protokoller styret – 2017

Protokoller styret – 2018

Protokoller styret – 2019

Protokoller styret – 2020

Protokoller styret – 2021

 

Referater fra utstillingskomiteen

Referat 17
Referat 16
Referat 14-15
Referat 13
Referat 12
Referat 11
Referat 10
Referat 9
Referat 8
Referat 7
Referat 6
Referat 5
Referat 4
Referat 3
Referat 2
Referat 1

REC:

REC 2011

REC 2012

REC 2014

Nordiske protokoller:

Nordisk 2016

Nordisk 2014

Nordisk 2012

Generalforsamling:

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2016 – Innkalling

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013

Møte med gruppene:

protokoll_gr.mote_05022011

Protokoll_Gruppemote_ 04022012

Protokoll Gruppemøte 13.04.13

Diverse:

Møte mellom NPK og NKK ang. farger

Møte mellom KLAB og HS 2012