Har du tatt MH på puddelen din?

          Har du tatt MH på puddelen din i regi av noen andre enn Norsk Puddelklubb? Send inn navn og registreringsnummer på hunden til:  postklab@gmail.com, så vi får lagt den inn på lista vår. MH-lista til norsk puddelklubb benyttes for å få et best mulig grunnlag for å vurdere hvilken “partner” …