Valg 2021

Vi minner om at saker til generalforsamlingen 2021 må være Norsk Puddelklubb’s styre i hende innen 1.februar 2020.
Saker sendes til: Norsk Puddelklubb, Postboks 932, 0104 Oslo eller: post@puddelklubb.no

Personer for valg 2021
Har du personforslag, nye eller gamle, til de valgbare postene, så send dine kandidater til NPK’s valgkomitè v/ Tone Bekkåsen Fischer, Korsmogutua 17, 2022 Gjerdrum
E-mail: eugenios@online.no innen 1.februar 2020