Valg og generalforsamling 2020

Møtedato for Generalforsamlingen: 29. mars. 2020 kl. 1100. Oppdretterkonferansen 28. mars 2020 (se egen annonse for program som kommer senere).  Sted begge dager: Oslo Met på Kjeller.

I.h.t. klubbens lover §3-3 skal det kunngjøres dato for GF og hvem som er på valg med minimum 8 ukers varsel.

Innkalling til Generalforsamling 2020 kommer som vanlig i PP nr.1.

Les mer her.