Vi ønsker hjertelig velkommen til Norsk Puddelklubb sin Hovedutstilling 21.11.2021

Sted: Solberghallen, Solberg Sport – og kultursenter

Påmelding: Via min side på www.nkk.no

Priser: Voksen kr. 400, Valper kr. 300.
Tillegg ved manuell påmelding + 65,- og utsatt frist + kr. 100,-
Viser til ytterligere informasjon vedlagt.

Dommere: – med forbehold om dommerendring:
Mellompuddel og Toypuddel: Bente Bjerkaas
Dvergpuddel og Stor Puddel: Anders Tunold-Hanssen

Frister: Manuell 21.10.2021 – Elektronisk ordinær 01.11.2021.
Utsatt frist 07.11.2021.